รูปแบบบริการ

• งานระบบ Automation ในโรงงานอุตสาหกรรม : ติดตั้ง wiring ตู้ PLC / เขียนโปรแกรม PLC / เขียนโปรแกรมtouch screen / เขียนโปรแกรม scada / ติดตั้ง wiring ตู้ VSD / ติดตั้ง wiring ตู้ Motor control / Line Conveyor Control / ระบบ Rejection / ระบบvision system / barcode Scanner / ระบบ tank Process