รูปแบบบริการ

รูปแบบบริการ
บริการรับเหมาก่อสร้างของเราดูแลลูกค้าอย่างครอบคลุมและครบวงจรตั้งแต่การออกแบบโรงงาน การให้คำปรึกษา พร้อมทั้งการรับเหมาก่อสร้างโรงงานด้วย ทั้งนี้เรามีทีมที่มีความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ เพราะวิศวกรของเราทุกคนปฎิบัติงานจริงจัง รอบคอบ มีแบบแผน มีการวางแผนการก่อนที่จะเริ่มงานทุกครั้ง และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เป็นที่ไว้วางใจจากโรงงานต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังมีใบรับรองที่ได้มาตรฐาน จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า การรับเหมาก่อสร้างโรงงานของเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง โดยการรับเหมาก่อสร้างของเรานั้นจะจะทำครอบคลุมทั้ง 3 ส่วน ดังนี้

• งานออกแบบโรงงานครบวงจร : วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า / ออกแบบ lay out เพื่อตอบสนองความต้องการ / สร้างแบบ 3D เพื่อให้เห็นภาพก่อนสร้างจริง หากต้องการปรับแก้ไขในจุดไหนก็สามารถที่จะทำได้ทันทีในขั้นตอนนี้

• งานที่ปรึกษาและขออนุญาตดำเนินการ : วางแผนการดำเนินการ / ประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ / ควบคุมงบประมาณตามความต้องการของลูกค้า / ขออนุญาตก่อสร้างจากท้องถิ่น / ขออนุญาตติดตั้งสาธารณูปโภค / ขอใบอนุญาตประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

• งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม : รับเหมาก่อสร้างตั้งแต่งานโครงสร้างฐานราก / งานโครงสร้างโรงงาน / ผนังโรงงาน / Iso Wall / หลังคาเมทัลชีท / พื้น PU epoxy / พื้น Floor Hardener / ห้องเย็นอุตสาหกรรม / งานระบบต่างๆภายในโรงงาน