รูปแบบบริการ

• งานรื้อถอน สถาปัตยกรรมและระบบประกอบอาคารเดิม 

• งานปูกระเบื้อง 

• งานฝ้า 

• งานสี 

• งานติดตั้งวัสดุปิดผิวผนัง 

• Aluminum Composite 

• งานติดตั้งกระจก 

• งานไฟตกแต่งสวยงาม